Basın Bülteni

Eşya / Hafıza / Mekan

Türkiye’nin prestijli online sanat galerisi Artcrowdistanbul ACADEMY projesi ile genç yaratıcılara kapılarını açıyor.

Artcrowdistanbul ACADEMY ilk projesinde Beykent Üniversitesi geleceğin küratörlerini yaratan Sahnografik Tasarım Stüdyosu ile işbirliği yapıyor.

Nesne odaklı sergilemede hikayeli anlatımlara odaklanan Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde seçmeli son sınıf projesi olarak verilen sahnografik tasarım stüdyosu kapsamında, her sene seçilen farklı bir tema ile öğrenciler derste öğrendikleri hikaye aktarma yöntemlerini kendi küratörlüklerini yaptıkları sergiler ile deneyimliyorlar.

HATIRALARIMIZDAKİ NESNELERİN SERGİSİ

Proje Yürütücüsü Dr. Meltem Maralcan Gülmen tarafından Sahnografik tasarım dersinde bu yılın teması “nesne / hafıza / mekan” olarak belirlenirken, Sergileme konusu özellikle de “anı-hatıra” objeleri üzerine odaklanılıyor. Projede sergi için her bir öğrenciden farklı anısı olan beş nesneyi ve hikayelerini sahnografik sergileme araçları ile canlandırarak aktarmaları istenmiş.

Artcrowdistanbul’da sergilenmek üzere seçilen projelerde öğrenciler kendi kürasyonunu üstlendikleri sergilerin kavramsal metinlerini, metinleri görselleştiren afişlerini, seçtikleri nesneyi fizikileştiren sergileme biçimlerini kendileri yarattılar.

11 AYRI SERGİ 1 SERGİDE

Maralcan süreç hakkında: “Projenin sürecine gelince, projenin ilk aşamasında öğrencilerden sergi ana başlığına yani nesne /hafıza / mekan’a dair kendi bakışaçılarını oluşturarak, metinleştirdiler. Daha sonra bu perspektiflerini destekleyecek “anı nesneleri” araştırıp,bulup, sundular. Öğrenciler nesneleri araştırma sürecini bu tür nesneleri biriktiren kişilerle yapacakları röportajlar yolu ile veya bazı nesneler için tarihsel hikayelerden  beslenerek  yürüttüler. Araştırma safhasında bir taraftan nesnenin sahibinin hikayesinden diğer taraftan ise nesnenin kendisinin otobiyografik araştırmasından beslenildi.

Öğrenciler daha sonra bu hikayeleri stüdyoda öğrendikleri sahnografik yöntemler ile çağrışımsal olarak hikayeleştirdi ve tasarladıkları sergileme üniteleri ile bu hikayeleri fiziksel olarak aktarmak üzere bu hikayelerden ilham alarak tasarımlar yaptılar ve sergileme mekanına yerleşimini ( sanal olarak ) gerçekleştirdiler.

Öğrenciler ayrıca kendi sergilerinin küratörü olarak sergiledikleri farklı anı nesnelerini başlangıçta metinleştirdikleri bakışaçılarını destekleyecek bir kavram altında birleştirerek serginin kimliğini oluşturacak şekilde grafik çalışmalarını yaptılar ve sergilerinin afişini de tasarladılar. Bu sergide öğrenci çalışmalarından bir seçki sunulmaktadır” diyor.

**

Editöre not

Tiyatro kökenli bir  terim olan ve günümüzde sergileme prensibi olarak karşımıza çıkan sahnografi’yi sahnenin veya sahnelenenin grafiği gibi açıklanabilir. Nesne odaklı sergilemenin sahnografisinde eşya başrolü alıyor. Sergilemede hikayeli yaklaşımlar ile nesnelerin belleğini ortaya çıkarmak üzere yapılan araştırmalar bu alanı ister istemez yüzyıllardır sahnede hikayeler anlatan tiyatro sanatı ile yakınlaştırıyor. Nesne aktör, sahne sergileme alanı ve izleyici ise ziyaretçiler oluyor ve perde açılıyor…

Artcrowdistanbul Hakkında

Şanel Şan Sevinç tarafından kurulan Artcrowdistanbul yaşadığı çağı yansıtan ve geleceğe dair fikirler sunan disiplinlerarası sanatçılara açık online bir sanat ve tasarım galerisidir.

Yaşadığı çağı yansıtan ve geleceğe dair fikirler sunan disiplinlerarası sanatçılara açık online bir sanat ve tasarım galerisi olarak kendini tanımlayan Artcrowdistanbul Online Galeri, yaratıcı profesyonellerle iş birliği yaparak düzenlediği sergileri uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Artcrowdistanbul, aynı zamanda özgün projelere imza atan bir sanat & tasarım ajansı olarak da hizmet verir. Sanat danışmanlığı, tasarım yönetimi, etkinlik yönetimi, yayıncılık sahip olduğu yeteneklerden bazılarıdır.